دو تا سه هفته آینده شاهد پیک کرونا با اُمیکرون در ایران خواهیم بود

فانا

 حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: پیش‌بینی می‌شود که در دو، سه هفته آینده با پیک اُمیکرون در کشور روبرو می‌شویم و توصیه تمامی اعضای کمیته علمی این است که حتما تزریق دوز سوم انجام شود. تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر دوز سوم را تزریق کرده‌اند و نیاز است ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر، دوز سوم را تزریق کنند

حمیدرضا جماعتی افزود: کمیته علمی تاکید دارد که بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به تعویق بیفتد و بازگشایی انجام نشود تا مشخص شود که وضعیت کشور چگونه است

فراپژوهش