مقاومت اُمیکرون با دوز تقویت‌کننده واکسن خنثی می‌شود؟

اخرین خبر

یک گروه پژوهشی در بررسی مشترکی نشان داده‌اند که شاید بتوان سویه اُمیکرون را با کمک دوز تقویت‌کننده واکسن خنثی کرد.

سویه اُمیکرون برای نخستین بار در نوامبر سال ۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی شناسایی شد و انتظار می‌رود که اُمیکرون طی چند هفته یا چند ماه دیگر به سویه غالب تبدیل شود.

این سویه می‌تواند به افرادی که دو دُز واکسن را دریافت کرده‌اند و به افرادی که پیشتر مبتلا شده‌اند نیز سرایت کند، اما آیا دُز تقویتی می‌تواند به شیوع این سویه پایان دهد؟

فراپژوهش