سلول‌های T ناشی از سرماخوردگی علیه کرونا محافظت می‌کنند

فانا

نتیجه مطالعه امپریال کالج لندن نشان داد میزان بالای سلول‌های T ناشی از ویروس‌های کرونای سرماخوردگی، می‌تواند علیه ویروس عامل کووید-۱۹ محافظت کند

در این مطالعه میزان سلول‌های T تولید شده به دلیل ابتلای قبلی به سرماخوردگی در تعدادی داوطلب سالم که در مواجهه با افراد کرونامثبت قرار گرفتند، بررسی شد تا مشخص شود آیا آنها به کرونا مبتلا می‌شوند یا خیر. ۲۶ نفر از کسانی که به کرونا مبتلا نشدند، دارای میزان بسیار بالای سلول‌های T نسبت به افرادی که به کرونا مبتلا شدند، بودند

نویسنده مطالعه گفت: میزان بالای سلول‌های T که از قبل به دلیل ابتلا به دیگر ویروس‌های کرونای انسانی مانند سرماخوردگی در بدن موجود بوده، می‌تواند علیه کرونا محافظت کند

نویسندگان این مطالعه اعلام کردند پروتئین‌های داخلی ویروس کرونا که توسط سلول‌های T هدف قرار می‌گیرند، می‌توانند یک هدف جایگزین احتمالی برای واکسن‌سازان باشند. واکسن‌های فعلی پروتئین اسپایک را که مدام جهش می‌کند، هدف قرار می‌دهند. پروتئین‌های داخلی ویروس بسیار کمتر جهش می‌کنند

فراپژوهش