عدم استقبال مردم از تزریق دوز سوم واکسن کرونا

فانا

 کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه از نظر ذخایر واکسن هیچ مشکلی نداریم، گفت: انتظار داشتیم میزان استقبال مردم از دوز سوم بیشتر از این باشد. بهتر است مردم از فرصت استفاده کنند. تعداد مراکز واکسیناسیون حدود ۲ برابر و دسترسی و تعداد پایگاه‌ها بیشتر شده است

ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفت: ایمنی دو دوز واکسن کرونا بعد از حدود ۶ ماه نصف می‌شود و باید دوز سوم تزریق شود. تاکنون ۱۰ میلیون نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند که پوشش بسیار کمی است

فراپژوهش