کدام ماسک مناسب مقابله با اُمیکرون است؟

آخرین خبر

در بررسی‌های دانشگاه استنفورد مشخص شد ماسک‌های پارچه‌ای نمی‌توانند ذراتی را که از طریق آن ویروس منتشر می‌شود فیلتر کنند.

ماسک‌های N ۹۵ به دلیل ساختار فیلتر و بار الکترواستاتیکی، ذرات ریز را جذب کرده و بسیار بهتر از ماسک‌های ساده پارچه‌ای عمل می‌کنند.

ماسک‌های جراحی به اندازه ماسک‌های تنفسی N ۹۵ موثر نیستند، اما از سازوکار فیلتراسیون مشابه استفاده می‌کنند

فراپژوهش