توصیه جدید اسرائیل: برای تست‌های سریع کرونا می‌توان از سواب حلق نیز استفاده کرد

فانا

وزارت بهداشت اسرائیل روز دوشنبه اجازه داد افرادی که با استفاده از کیت‌های آنتی‌ژن سریع از خودشان تست کرونا می‌گیرند، بتوانند علاوه بر سواب‌گیری از بینی، از حلق خود نیز سواب بگیرند. این مجوز با هدف افزایش شانس تشخیص واریانت اُمیکرون صادر شده است

سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) توصیه کرده که استفاده از سواب‌های حلق می‌تواند خطرات ایمنی داشته باشد و مصرف‌کنندگان باید از دستورالعمل‌های تولیدکنندگان تست‌های سریع کرونا پیروی کنند

شارون آلروی پریس رئیس بهداشت عمومی اسرائیل گفت: تست‌های آنتی‌ژن که به صورت گسترده در اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گیرند در تشخیص کرونا حساسیت کمتری نسبت به تست‌های PCR دارند. با هدف افزایش حساسیت این تست‌ها، از حالا توصیه می‌کنیم که می‌توان هم با استفاده از سواب بینی و هم با استفاده از سواب حلق از این تست‌ها استفاده کرد

سلمان زارکا هماهنگ‌کننده پاسخ به پاندمی در اسرائیل نیز گفت که توصیه جدید برای سواب‌گیری از حلق و بینی می‌تواند قابلیت اطمینان به تست‌های سریع را افزایش دهد

فراپژوهش