دوز تقویتی واکسن استرازنکا آنتی‌بادی‌های بیشتری را علیه اُمیکرون تولید می‌کند

فانا

استرازنکا روز پنجشنبه اعلام کرد که داده‌های مقدماتی از یک مطالعه بالینی نشان داد وقتی واکسن کرونای این شرکت به عنوان یک دوز تقویتی تزریق شود، پاسخ آنتی‌بادی بیشتری را علیه اُمیکرون و دیگر واریانت‌های ویروس کرونا شامل بتا، دلتا، آلفا و گاما تولید می‌کند

استرازنکا گفته که در این مطالعه افزایش پاسخ آنتی‌بادی در افرادی مشاهده شد که قبلا واکسن استرازنکا یا یک واکسن mRNA را تزریق کرده بودند. با توجه به نیاز فوری به دوزهای تقویتی، داده‌های این مطالعه در اختیار رگولاتورهای جهان قرار می‌گیرد

استرازنکا ماه قبل نیز اعلام کرد که سه دوز واکسن این شرکت علیه اُمیکرون موثر است

اندرو پولارد رئیس گروه واکسن آکسفورد گفت: این مطالعات مهم نشان می‌دهند که دوز سوم واکسن استرازنکا پس از دو دوز اولیه از همین واکسن یا پس از واکسن‌های mRNA یا غیر فعال شده به میزانی قوی ایمنی را علیه کرونا افزایش می‌دهد

فراپژوهش