به دلیل تاریخ انقضای کوتاه/کشورهای فقیر بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا را رد کردند!

فانا

مدیر بخش تامین یونیسف روز پنجشنبه گفت که کشورهای فقیر جهان در ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونای توزیع شده توسط سازوکار کووکس را عمدتا به دلیل داشتن تاریخ انقضای کوتاه (عمر قفسه‌ای کوتاه) رد کردند

اتلوا کادیلی افزود: کشورهای فقیر همچنین مجبور شدند به دلیل نداشتن امکانات ذخیره‌سازی مناسب مانند یخچال، تامین واکسن‌های کرونا را به تاخیر بیندازند

این حجم زیاد از رد شدن واکسن‌های کرونای توزیع شده توسط کووکس نشان‌دهنده دشواری‌های واکسیناسیون در جهان است. کووکس در حال نزدیک شدن به توزیع یک میلیارد دوز واکسن کرونا در حدود ۱۵۰ کشور است

فراپژوهش