نتیجه یک مطالعه: تقریبا همه نوجوانان بستری شده در ICU به دلیل کرونا، واکسن نزده بودند

فانا

 براساس نتایج یک مطالعه، تقریبا همه نوجوانانی که به دلیل ابتلا به کرونا نیازمند بستری در ICU شدند، واکسینه نشده بودند. نتیجه این مطالعه از ضرورت تزریق واکسن فایزر-بیونتک به این گروه سنی حمایت می‌کند

در این مطالعه جهان واقعی روی بیش از ۱۰۰۰ نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال در ۲۳ ایالت آمریکا که نتایج آن روز چهارشنبه در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، واکسن فایزر-بیونتک ۹۸% از بستری در ICU و ۹۴% از بستری ناشی از کرونا پیشگیری کرد

کاترین ادواردز استاد اطفال مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت گفت: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تقریبا همه بستری‌ها و مرگ‌های ناشی از کرونا در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند

فراپژوهش