افراد دارای نقص ایمنی دز چهارم را هم تزریق کنند

پایگاه خبری اکسیوس نوشت: مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا در دستورالعملی جدید از تزریق دز چهارم واکسن کووید-۱۹ به افراد دارای نقص ایمنی، دستکم ۶ ماه پس از تزریق دز سوم خبر داد

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC)‌ در دستورالعمل‌های به‌روزرسانی شده خود اعلام کرد که برخی افراد دارای نقص ایمنی که واکسن‌های فایزر یا مدرنا کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند، می‌توانند دز چهارم را هم تزریق کنند

فراپژوهش